Jak stosować ?

Błękitny Węgiel można stosować zarówno w paleniskach z zasypem ręcznym, jak
i automatycznym. W przypadku zasypu ręcznego należy użyć odpowiedniej jego ilości, gdyż zbyt mała może nie wystarczyć do wytworzenia temperatury niezbędnej do spalenia. Zaleca się także zapewnienie odpowiednio silnych nadmuchów powietrza.
W przypadku kotła z podajnikiem automatycznym wskazana jest zmiana ustawień podawania węgla i powietrza tak, aby były bardziej optymalne dla lekkiego
i porowatego paliwa.

Ze względu na to, że Błękitny Węgiel to przeprocesowany węgiel kamienny, jego spalanie zachodzi nieco inaczej niż w przypadku zwykłego węgla. Przede wszystkim przypomina ono bardziej żarzenie się niż typowe palenie z obecnością iskier,
a powstający płomień ma kolor niebieski. Spalanie Błękitnego Węgla jest również bardziej równomierne niż węgla tradycyjnego i odbywa się w stabilnym zakresie temperatur, co pozwala na łatwiejsze sterowanie ciepłem, a w dłuższym okresie prowadzi do ograniczenia ilości zużywanego opału.

Facebook